Mastodon
Kategorie durchsuchen

Allgemein - Page 42

6. August 2013

Weddingwoche #32: Nasse Füße im Wedding

Eine unse­rer wich­tigs­ten Stra­ßen erin­nert uns nicht nur im Hoch­som­mer dar­an, wie viel Was­ser es im Wed­ding gibt: die See­stra­ße. An ihrem öst­li­chen Ende befin­det sich das der­zeit wohl belieb­tes­te „Gewäs­ser“ des…
25. Mai 2013

Komşularla Eğlenmek

Kon­go­stra­ßedaki­ler katılıyor, Otto­par­k’­da da sokak­ta­lar. Spren­gel ve Sparr­stra­ße’­de de eğlence var. Neler oluyor bir­den bire bu mahal­le­de, bu şehir­de? Bir­bi­ri­ne şim­di­ye dek yaban­cı olan ins­an­lar bir­lik­te mangal yakıyor, resim, müzik yapıyor ve…
10. April 2013

Willkommen Schwabe

Ups, ist das tat­säch­lich der Titel der Kolum­ne? Ich bin näm­lich gar kein Schwa­be, son­dern Bade­ner. Der Unter­schied zwi­schen Bade­nern und Schwa­ben wird in Ber­lin meist igno­riert, denn immer­hin tei­len sie sich…
13. März 2013

Weddingwoche #11: Zu früh(ling) gefreut

Die Wed­ding­wo­che ist eine wöchent­li­che Kolum­ne über aktu­el­le Ereig­nis­se in unse­rem Stadt­teil. Die­se erscheint auch sams­tags im Ber­li­ner Abend­blatt, Aus­ga­be Wedding. Er ist zurück, und ich spü­re ein Krat­zen im Hals, das…
30. November 2012

Türk Usulü Alışveriş

Türkiyeli Berlinliler için Birinci Sınıf Alışveriş Bir süre­dir Müllerstraße’nin kuzeyin­de bir­çok eski dük­kanın kapan­dığı­na tanık oluyo­ruz. Buna ek ola­rak 2011 yılında­ki yasal değişi­k­li­k­le­re dek bura­da bir­çok kumarha­ne açıl­dı ve cad­de­nin çeh­resi­ni değişt­ir­di.…
1 40 41 42
nachoben